Home Biznes Jak uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności?

Jak uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności?

autor: admin

Prowadzenie własnej działalności to marzenie wielu osób, które nie chcą mieć nad sobą szefa, a mają talent lub wiedzę konieczną do prowadzenia własnej firmy. Założenie jednoosobowej działalności wiąże się ze sporymi wydatkami na start, które na szczęście w pełni może pokryć uzyskana dotacja. Kto może ją dostać, jak wysoka jest i co jeszcze warto o niej wiedzieć?

Kto może ubiegać się o dotację?

O dotację może ubiegać się nowy przedsiębiorca, który jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako bezrobotny, nie jest studentem na studiach dziennych i od co najmniej dwunastu miesięcy nie prowadził innej działalności, chyba że działalność ta została zakończona z powodu pandemii koronawirusa. Osoba, która stara się o dotację nie może w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku odmówić podjęcia zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy bez podania ważnej przyczyny i nie może mieć wyroków za przestępstwa gospodarcze.

Co sprawdza Powiatowy Urząd Pracy?

Oosoba, która spełnia powyższe warunki, musi złożyć wniosek o dotację w Powiatowym Urzędzie Pracy. Czas oczekiwania na decyzję może wynosić miesiąć lub więcej, w zależności od pracy urzędników oraz ilości składanych wniosków. W tym czasie urząd ma obowiązek sprawdzić doświadczenie zawodowe danej osoby, jej kwalifikacje i wykształcenie, a także plan prowadzenia działalności. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz poręczycielem. Ten ostatni jest potrzebny, aby zobowiązać się do zwrotu przyznanej kwoty, jeśli wnioskodawca nie wywiąże się z umowy. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywynie, pieniądze w ciągu kilku dni roboczych znajdą się na koncie wnioskodawcy, a ten będzie musiał rozpocząć działalność w czasie określonym w umowie.

Jak wysokie są dotacje z urzędu na rozpoczęcie działalności?

Na wysokość przyznanej dotacji wpływa kilka czynników, a przede wszystkim region oraz ilość środków przeznaczonych na dofinansowanie dla młodych przedsiębiorców. Warto jednak pamiętać o tym, że dotacja taka nie może być wyższa niż sześciomiesięczne wynagrodzenie z danego sektora. Zazwyczaj wysokość dotacji waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych, a podwyżki płac z roku na rok wpływają również na zwiększenie się kwoty dotacji. W 2021 roku średnia dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosiła około 32 tysięcy złotych. 

Jakie są warunki umowy?

Pierwszym z nich, po otrzymaniu pieniędzy, jest oczywiście założenie działalności gospodarczej. Wszystkie otrzymane na konto środki muszą zostać wykorzystane na produkty opisane w składanym wcześniej wniosku, co będzie dokładnie sprawdzane. Jeśli działalność zostanie zamknięta przed upływem dwunastu miesięcy od jej założenia, to wnioskodawca będzie musiał oddać całą kwotę otrzymaną z urzędu pracy wraz z odsetkami. W takiej sytuacji zwrotu trzeba dokonać w ciagu trzydziestu dni od momentu otrzymania wezwania o zwrocie dotacji. 

Powiązane